Μελέτη

Ο κοινωνικός ρόλος του χώρου μελέτης

Πού απευθύνεται – Ποιούς βοηθά

Οι λόγοι για τους οποίους οι ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν

  1. Οι σύχρονες συνθήκες εργασίας των γονέων με τα εξοντωτικά ωράρια και ότι εργάζονται και οι δυό.

  2. Οι νέες γνώσεις που παρέχουν τα βιβλία και ο νέος τρόπος αφομοίωσης που απαιτείται σε συνδυασμό με την αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν.