Ο κοινωνικός ρόλος του χώρου μελέτης

Πού απευθύνεται – Ποιούς βοηθά

Οι λόγοι για τους οποίους οι ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν

  1. Οι σύχρονες συνθήκες εργασίας των γονέων με τα εξοντωτικά ωράρια και ότι εργάζονται και οι δυό.

  2. Οι νέες γνώσεις που παρέχουν τα βιβλία και ο νέος τρόπος αφομοίωσης που απαιτείται σε συνδυασμό με την αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν.

  3. Συνδυασμός ιδιαίτερου με φροντιστήριο. Πρόγραμμα μελέτης σε περιβάλλον βιβλιοθήκης με επιτήρηση και πλήρη έλεγχο.

  4. Τα σύγχρονα μαθησιακά προβλήματα του παιδιού και η ανάγκη εξατομικευμένης βοήθειας από ειδικούς.

  5. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας που επιβάλλει τα παιδιά να έχουν και άλλες δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.λ.π.), άρα να τελειώνουν νωρίς το διάβασμα.

  6. Η απόκτηση οργάνωσης, υπευθυνότητας και αποδοτικότητας στο διάβασμα τους, σημαντικά εφόδια για το μέλλον τους.

  7. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, ο χρόνος που βλέπουν τα παιδιά τους, θα αφιερώνεται στην ουσιαστική επικοινωνία και στο κτίσιμο μιας δημιουργικής σχέσης μεταξύ τους.

  8. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι ξένοι, που εγκαταστάθηκαν εδώ για μια καλύτερη ζωή και επιθυμούν να μορφώσουν τα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι αδυνατούν να τα βοηθήσουν.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι  ή ο καθένας ξεχωριστά, κάνουν αναγκαία τη βοήθεια στη ΜΕΛΕΤΗ, από ειδικούς.